Najaarsvergadering 2017 Landgeitenclub Drenthe

Dinsdag 14 november is onze najaarsvergadering. Wij nodigen u van harte uit deze vergadering te bezoeken!

 Datum:          dinsdagavond 14 november 2017
Aanvang:       20.00 uur
Plaats:           Zalencentrum Muller, Paltz 7 te Beilen (tel. 0593-522647)

 

Agenda Najaarsvergadering

 1. Opening / mededelingen
 2. Ingekomen / uitgaande stukken
 3. Notulen voorjaarsvergadering d.d. 11 april 2017
 4. Bestuursverkiezing (Bert Bouwman is reglementair aftredend en herkiesbaar)
 5. Evaluatie activiteiten 2017:
  - Symposium
  - Q-koorts entingen
  - Keuring Orvelte
  - Buitenfestival Drouwen
 6. Nieuws LFNL
 7. Activiteiten 2018 - voorgestelde data:
  - voorjaarsvergadering 10 april 2018
  - symposium 2 juni 2018
 8. Rondvraag en sluiting