Fokken

Instructie hoogtemeting

Onderstaand document bevat een instructie voor het juist uitvoeren van een hoogtemeting tijdens een keuring:

Hoogtemetinginstructie (pdf)