Uitnodiging

Het Bestuur van de Provinciale Fokkersclub Friesland van de Nederlandse Landgeit nodigt u uit tot het bijwonen van de Voorjaarsvergadering

op 21 maart 2018 op het Themapark de Spitkeet te Harkema

aanvang 20.00 uur.

1. Opening

2. Ingekomen stukken en mededelingen

3. Notulen 22-03-2017

4. Jaarverslag secretaris

5. Jaarverslag penningmeester

6.. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascom.

7. Stallentocht 16 juni 2018

8. Pauze en lotenverkoop

9. Clubblad/nieuwsbrief

10.  Entdagen 2018 tbv Q.koorts

11. Rondvraag

12. Sluiting en trekking vd loten

Het DB Fryslân

het bestuur stelt het op prijs, datr u een prijsje mee neemt voor de verloting

 

 

 

                                                                                                                                

 

         

  1.  

 

    

  

 

 

 

 

 

iwan8euwe8elsenhoef8 ilko8dopey8 

                                                                            

  

  

  

  

 

                                                                   

Its vd H8 

 

 

 

Harm 1                              

Dagkampioen bokken :Meine vh Hooghe Duyn van

Harm van EldikHarm 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Dooitje 1

Dooitje 2     

 

          Dag Kampioen geiten Noortje ut 'e Heaberch van

Dooitje Schram

 

Uitslagen Landgeiten Landgeiten op 19 augustus 2017 op het themapark de Spitkeet te Harkema 

 

Geitlammeren

1. Roaske ut Luzegea, Tj. Tilstra

2. Rikst fan Topweer P. de Jong

3. Ronja vh Hoge Duyn, Fr. Buys

Boklammeren; 

1. Rients ut e Heaberch D. Schram

2. Reitse fan Topweer P. de Jong

3. Romke fan Topweer P. de Jong

1½ jr. geiten

1. Pur fanTopweer, P. de Jong

2. Pjirkje fan Thonkem, J, Vietor

3. Pronkje ut e Heaberch, D. Schram

1½ jr. bokken

1. Pier fan Thonkem, J. Vietor

2. Paul vd Sprengen. M. vd Laan

3.Pelle fan Thonkem, J, Vietor

Meerjarig geiten

1. Noortje ut e Heaberch, D. Schram

2. Namkefan e Houtwal. A. Bergsma

3. Maaike fan e Mieden E. Veenstra

Meerjarige bokken

1. Meine vh Hoge Duyn, H. van Eldik

2. Olivie vd Hullen. H. van Eldik

3. Nyckle fan e Polle. L. Klarenbeek

Veteranen geiten: Dolly vd Minkepleats, fam Mandemaker

Veteranen bokken Koko vd K.L. Wiilmavan Manen