Uitnodiging

iwan8euwe8elsenhoef8 ilko8dopey8 

 

 

                                                                                    

  

  

  

  

 

                                                                   

Its vd H8 

 

 

OPROEP AAN DE LEDEN

In 2018 is Leeuwarden de Culturele Hoofdstad.

Er zijn heel veel verschillende activiteiten en thema’s, die Leeuwarden op de kaart gaan zetten. Dit wordt uitgevoerd door vele commissies.

Eén van deze commissies heeft als thema: de Nederlandse Landgeit. Zij gaan een boek uit geven, dat de Nederlandse Landgeit bijna uitgestorven was tot heden. Het accent komt te liggen op de voorvaderen – het heidevolk – hoe zij zich moesten redden in de dagelijkse behoefte en daar stond de landgeit centraal in. Tevens komt er een uitgebreide stand gemaakt over de landgeit.

De vraag van bovenstaande commissie: Zij willen graag lang haar van de Landgeit.

Indien er onder leden een bok of geit is doodgegaan, wil de commissie “Landgeit” graag het haar ontvangen voor hun project.

Harm 1                              

Dagkampioen bokken :Meine vh Hooghe Duyn van

Harm van EldikHarm 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

Dooitje 1

Dooitje 2     

 

          Dag Kampioen geiten Noortje ut 'e Heaberch van

Dooitje Schram

 

Uitslagen Landgeiten Landgeiten op 19 augustus 2017 op het themapark de Spitkeet te Harkema 

 

Geitlammeren

1. Roaske ut Luzegea, Tj. Tilstra

2. Rikst fan Topweer P. de Jong

3. Ronja vh Hoge Duyn, Fr. Buys

Boklammeren; 

1. Rients ut e Heaberch D. Schram

2. Reitse fan Topweer P. de Jong

3. Romke fan Topweer P. de Jong

1½ jr. geiten

1. Pur fanTopweer, P. de Jong

2. Pjirkje fan Thonkem, J, Vietor

3. Pronkje ut e Heaberch, D. Schram

1½ jr. bokken

1. Pier fan Thonkem, J. Vietor

2. Paul vd Sprengen. M. vd Laan

3.Pelle fan Thonkem, J, Vietor

Meerjarig geiten

1. Noortje ut e Heaberch, D. Schram

2. Namkefan e Houtwal. A. Bergsma

3. Maaike fan e Mieden E. Veenstra

Meerjarige bokken

1. Meine vh Hoge Duyn, H. van Eldik

2. Olivie vd Hullen. H. van Eldik

3. Nyckle fan e Polle. L. Klarenbeek

Veteranen geiten: Dolly vd Minkepleats, fam Mandemaker

Veteranen bokken Koko vd K.L. Wiilmavan Manen