Nieuwe website online
Bericht

In het jubileumjaar 2022 starten we met een nieuwe website. Op de website vind je alles wat over landgeiten, onze clubactiviteiten, over stamboekbeheer en keuringen en alles wat met regelgeving te maken heeft.

Regelgeving
Pagina

Regelgeving Op de website Platform kleinschalige schapen- en geitenhouders vindt u alles over regelgeving m.b.t. geiten en schapen.  

Links
Pagina

Links Landbouw huisdieren Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhoudersNederlandse belangenvereniging van hobbydierhoudersStichting Zeldzame HuisdierrassenLevende Have Landgeiten sites De LindeborgDe PoggebeltBoerderij de EikenhofChaval Nederlandse LandgeitenStal het Abenschot

Stamboek
Pagina

Stamboekbeheer Leden van de LFNL kunnen bij de stamboekadministratie een account aanvragen voor ZooEasy Online. Met dit account kunnen zij alle gegevens in ZooEasy online inzien: dieren, stambomen, keuringsuitslagen en inteelt-percentages. Tevens kunnen zij via een proef-dekking de verwantschap tussen een bok en een geit berekenen, en het inteeltpercentage van … Read More

Mekkerende geiten
Pagina

Mekkerende geiten E-mail van een geitenhoudster: “Hallo, ik zit met een vraagje over geiten. We hebben momenteel twee geiten die in een mooi, groot hok zitten en kunnen spelen op een grote weide. Iedere dag krijgen ze genoeg te eten en aandacht. Ze eten ook wilgenschors voor hun gestel en … Read More

Juiste dosering ontwormen
Pagina

Juiste dosering ontwormen Ontwormen en ontwormingsmiddelen Tegenwoordig zijn er in Nederland geen ontwormingsmiddelen officieel toegelaten voor geiten. Dit heeft geen veterinaire maar een financiële reden. Het is voor de fabrikant te duur om voor de relatief kleine markt voor geiten in ons land de kostbare toelatings-procedure te doorlopen.Er is helaas (nog ?) geen toelatings-procedure … Read More

Ziektes
Pagina

Belangrijkste ziektes Omdat onze landgeiten over het algemeen op een andere wijze gehouden worden dan in de commerciële melkgeiten sector gewoon is de ziekte problematiek ook verschillend. Melkgeiten worden grotendeels hun gehele leven binnen gehouden (uitzondering vormt de biologische melkgeiten houderij) en kennen dan ook geen maagdarmworm probleem. Onderstaande teksten … Read More

1 2 3 4