Fokken

Fokken is redelijk simpel. Je brengt een bok naar een geit op het moment dat de geit eraan toe is. Meestal worden er dan 5 maanden later 1, 2 of een enkele keer 3 lammeren geboren.

Fokken van Nederlandse landgeiten bij de LFNL vraagt heel wat meer.

Het fokdoel is het instandhouden van een levensvatbare, gezonde en zuivere Nederlandse landgeitpopulatie, vrij van erfelijke gebreken, op basis van de historische variatie. Hiervoor is een rasstandaard vastgesteld.

Om een gezonde populatie van een klein ras, waar de Nederlandse landgeit onder valt, in stand te houden is het belangrijk om het inteeltpercentage zo laag mogelijk te houden.

Om het fokdoel van de LFNL te bereiken zijn er vele afspraken gemaakt.

  1. De fokker is lid van de LFNL.
  2. Er wordt gefokt conform het Fok- en stamboekreglement. De fokker streeft ernaar alleen te fokken met goedgekeurde dieren. De fokker maakt hiertoe gebruik van:
    • goedgekeurde geiten, opgenomen in het stamboek of registerboek
    • goedgekeurde bokken, opgenomen op de dekbokkenlijst
  1. De stamboekadministratie wordt bijgehouden in ZooEasy, onder supervisie van de stamboekadministratie. Zie hiervoor het stamboek.
  2. Lammeren worden binnen 30 dagen na hun geboorte opgenomen in ZooEasy, ze komen dan in het geboorteboek. Pas na goedkeuring op 1,5 jarige leeftijd of ouder worden ze opgenomen in het stamboek. Lammeren die worden goedgekeurd komen in het registerboek.
  3. Om goedgekeurde dieren te krijgen dienen de geiten en bokken gekeurd te worden. Hiervoor worden verspreid over het land jaarlijks een aantal keuringen gehouden. De keurmeesters bekijken het dier en geven aan of het voldoet aan de rasstandaard.

Op basis van de gegevens van ZooEasy en de keuringsresultaten kan een fokker een bok zoeken bij zijn geiten. In de gebruikershandleiding van ZooEasy staat hoe de fokker dit kan doen. Een van de opties is de Fokadviesmatrix te gebruiken.

De LFNL kent naast het stamboek ook een hulpboek. Hierin worden dieren opgenomen die niet volgens het Fok- en stamboekreglement zijn gefokt, waar wel voor > 50% Nederlandse Landgeit zijn. Opname in dit hulpboek is levenslang. Registratie en gebruik van deze dieren kan inteelttechnisch van groot belang zijn.