Voorjaarsvergadering Landgeitenfokkersclub Drenthe

Beste leden,

 

Het voorjaar is er, de eerste lammeren zijn er ook: tijd voor de voorjaarsvergadering!

 

Wij nodigen jullie van harte uit voor de voorjaarsvergadering van de Landgeitenfokkersclub Drenthe.
Datum : 11 april 2017

Aanvang: 20.00 uur
Locatie: Zalencentrum Muller, Paltz 7 te Beilen, tel. (0593) 522 647

 

Download agenda

AGENDA

1. Opening / mededelingen

2. Ingekomen en uitgaande stukken

3. Notulen najaarsvergadering d.d. 08-11-2016 (zie bijlage)

4. Jaarverslag 2016 secretaris

5. Financieel jaarverslag 2016 penningmeester

6. Verslag kascommissie en installeren nieuwe kascommissie

7. Bestuursverkiezing: Cor van Noord (penningmeester) is reglementair aftredend. Cor stelt zich weer verkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 15 minuten voor aanvang van de vergadering bij het bestuur worden opgegeven.

8. Activiteiten / PR 2017.
   - Symposium 2017 gepland op 13 mei 2017
   - Entdagen op 8 en 29 juli 2017
   - Keuring Orvelte op 26 augustus 2017
   - Facebookpagina

9. Landelijke ontwikkelingen (10 juni jubileum LFNL)

10. Rondvraag en sluiting.