Nieuws van Landgeitenfokkersclub Drenthe

Beste leden,

Door het Coronavirus is het jaar 2020 totaal anders geworden dan we hadden gedacht.
Ook voor onze club heeft het Coronavirus grote gevolgen.
De veranderingen voor onze club op een rij:


Voorjaarsvergadering
De voorjaarsvegadering, altijd het moment om het voorgaande jaar te evalueren, ging niet door. Daarom komt er nu een Nieuwsbrief naar je toe.

Symposium
Het symposium dat gepland stond op 6 juni kan niet door gaan. We gaan nog kijken of we dat in het najaar kunnen organiseren. Niets is echter zeker. Maar we houden jullie op de hoogte.


Keuringen

Het bestuur van de LFNL heeft definitief het besluit genomen om de keuringen in welke vorm dan ook dit jaar niet door te laten gaan. In overleg met de keurmeesters zijn nog een aantal opties besproken, maar deze bleken allen niet haalbaar. Besloten is voor bepaalde categorieën dieren, zoals dekbokken, dispensatie te verlenen voor dit jaar. In de DNL van juni zal uitgebreid toelichting worden gegeven hoe e.e.a. geregeld gaat worden met betrekking tot onze fokkerij.


Q-koorts entingen

Op 29 juli Q-koorts entingen, 1 ronde.


Jan van Zeeland

We hebben Jan van Zeeland bereid gevonden om voor ons naar Drenthe te komen om overtollige bokken/ boklammeren/ geiten op te kopen. Bij voldoende belangstelling komt hij dit jaar twee keer. De bedoeling is op 27 juni en op 15 augustus 2020.


Najaarsvergadering

De najaarsvergadering was gepland op 10 november. De najaarsvergadering kan helaas ook niet doorgaan.
We hopen dat we in 2021 weer onze evenementen kunnen organiseren en dat we elkaar weer kunnen ontmoeten.


We hopen dat er in 2021 weer activiteiten mogelijk zullen zijn zodat we elkaar weer zien en spreken. Wij wensen jullie het allerbeste toe!

Het bestuur van Landgeitenfokkersclub Drenthe
Oktober 2020

__________________________________