Uitnodiging

Het bestuur van de Provinciale Fokkersclub Friesland van de Nederlandse Landgeit nodigt u uit tot het bijwonen van de voorjaarsvergadering.

                   Wanneer: 20 maart 2019 om 20.00 uur.

Waar:       In de “Spitkeet” van het Themapark te Harkema.

         Agenda

 1. Opening.
 2. Ingekomen stukken en mededelingen.
 3. Notulen voorjaarsvergadering 21-03-2018                                                    
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag penningmeester
 6. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascom.
 7. Pauze en lotenverkoop
 8. Bokkenruildag
 9. Centrale entdagen q koorts
 10. Bestuurswisseling
 11. Keuring 17 augutus 2019
 12. Rondvraag
 13. Sluiiting en trekken van de loten

ad 10 Arjen Jousma heeft inmiddels na vele jaren afscheid genomen van het Bestuur

Wimpy heeft te kennen gegeven met de voorjaarsvergadering 2019 te stoppen als voorzitter van het bestuur. Het DB heeft de volgende voor dracht: Sybe Roosma wordt Vz en Janneke Kaastra en Joris Vietor als leden.

Tegenkandidaten moeten voor de aanvang van de ledenvergadering bij de secretaris worden ingediend. Kandidaat stelling vindt schriftelijk plaats ondersteund door vijf handtekeningen van de leden van de Provinciale Fokkersclub Fryslân

 

 

 

 

  

            clip_image003.gif                                                                                                                    

 

 

foto DNL 1 

                                      Diversiteit binnen de Landgeit

Om de diversiteit   binnen de Nederlandse Landgeit te stimuleren heeft de SZH voor 2018 een penning beschikbaar gesteld. Dat zijn kenmerken die nog zelden worden gezien zoals: korharige geiten, ramshorens, sabelhorens, de aftekening met stippenpatroon, geheel witte dieren.

Tijdens de keuring in Harkema heeft Geert Boink - voorzitter van de SZH - de penning uit gereikt aan Pyt de Boer uit Boazum. Pyt heeft een mooie geit met stippen patroon op de linkerflank

Pyt                                                                                              penning SZH 1                        

                                                                     

        

Uitslag

Geitlammeren

1ste Sytske ut Luzegea, Tj. Tilstra, Eernewoude

2de Simkje fan Topweer, P. de Jong, Opende

3de Sylvia fan it Hege Sân, S. Roosma, Giekerk

Boklammeren

1ste Sake fan Topweer, P. de Jong, Opende

2de Symen fan e Houtwal, A. Bergsma, Steggerda

3de Sibbele Wâldblom, K. Bouma, Kootstertille

1½ jarige geiten

1ste Roaske ut Luzegea, 93 pnt, Tj. Tilstra, Eernewoude

         Tevens Dagkampioen van de Geiten

2de Rixt fan Topweer, 91 pnt, P. de Jong Opende

3de Rimke fan e Minkepleats, 90 pnt, K. Mandemaker, Balk

1½ jarige Bokken

1ste Ruwert fan Topweer, 88 pnt, P. de Jong Opende

2de Robert van t Steegert, 84 pnt. P. Enserrink, Hellendoorn

3de Paulus fan Aardewyn, 84 pnt. P.A. de Boer, Bozum

Meerjarige geiten

1ste Oedske fan e Mieden, 89 pnt, K. Haanstra, Wartena

2de Petra fan Dekema, 84 pnt, E. Veenstra, Raard

3de Libelle vd. Sinnichheid 84 pnt. K. Bouma, Kootstertille

Meerjarige bokken

1ste Mick van t Vlekkeseveld, 86 pnt, Y. Tjeerdsma, Eernewoude

2de Monty vd Minkepleats, 86 pnt, K. Mandemaker, Balk

Veteranen bokken

1ste Leffert fan Topweer, P. de Jong, Opende

     Tevens Dagkampioen bokken

Veteranen geiten

1ste Ilse van de Minkepleats, 90 pnt, K. Mandemaker Balk