Historie

Heden

Sinds de oprichting van de LFNL in 1982 is er veel vooruitgang geboekt in de fokkerij van de Nederlandse landgeit. Hieronder vindt u enige tabellen die een mooi inzicht geven.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de aantallen bokken en geiten ingeschreven in het stamboek.

Jaar Aantal
1971 12
1980 79
1985 240
1990 400
1995 1000
2002 1668
2007 2318

In 2007 waren er 2318 dieren in het stamboek opgenomen: 2016 geiten en 302 bokken. Het grote aantal mannelijke dieren zorgt er voor dat we bij dit aantal een grote effectieve populatie hebben. Dit heeft het ras te danken aan z'n imposante bokken, deze worden graag door particulieren gehouden.
In aantal gaat het dus de goede kant op, maar hoe is het gesteld met de raskenmerken?

Kleur is een erg zichtbaar kenmerk. De Nederlandse landgeit kent bijna alle kleurslagen weer. In het begin van het terugfok programma hadden we overwegend witte dieren met een grijze vlek in de nek. In het verleden is er onderzoek gedaan naar de kleuren van Nederlandse Landgeiten op schilderijen geschilderd tussen 1400 en 1900. (Uitgevoerd door mevr. Vreeswijk-Arends in 1974).

Als we dit onderzoek afzetten tegen de geiten en bokken zoals nu ingeschreven staan in het stamboek van de LFNL geeft dat onderstaand beeld.
(p.s. In het stamboek staan niet alle dieren qua kleur juist benoemd, dit aantal is klein en veranderd niet erg veel aan het totaalbeeld)

 
Kleur aantal op
schilderij
% van de
afgebeelde dieren
aantal in
stamboek
% van de
populatie
wit 19 18% >1  
bruin 7 7 % 2 >1%
zwart 4 4 % 5 >1%
beige 13 12% 1 >1%
grijs 4 4 % 0 0%
bruinbont 11 10% 351 21%
zwartbont 13 12% 444 27%
beigebont 5 5% 178 11%
grijsbont 4 4% 653 40%
bont 26 24%    

Zoals blijkt uit deze tabel is met name de bontfactor nog een probleem in onze populatie. Op de schilderijen was dit aanwezig bij 55% van de dieren, nu is dat bij 99% van de stamboek dieren. Maar rekening houdend dat de begin dieren een erg grote bontfactor kende zijn we al flink vooruit gegaan in de terugfok