(afdrukken en invullen)
INSCHRIJFFORMULIER LIDMAATSCHAP LFNL
Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten
Hierbij geeft zich op als lid van de LFNL:
Naam: ...............................................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................
Postcode: .........................................................................................................................................................
Plaats: ................................................................. Provincie: ...........................................................................
Geboortedatum (alleen in te vullen als u jonger bent dan 18 jaar): .................................................................
Telefoon: ......................................................... E-mail: ...................................................................................
UBN: ........................................Lidcode: ..................................................... (in te vullen door ledenadministratie).
 

Het lidmaatschap van de LFNL bestaat uit:

-O- Gewoon lid € 30,- per jaar, incl. clubblad "De Nederlandse Landgeit"
-O- Gewoon lid (tweede gezinslid) € 22,50 per jaar, excl. clubblad "De Nederlandse Landgeit"
-O- Jeugdlid (tot 18 jaar) € 15,00 per jaar, incl. clubblad "De Nederlandse Landgeit"
-O- Jeugd (tweede gezins)lid (tot 18 jaar) € 10,00 per jaar, excl. clubblad "De Nederlandse Landgeit"
Graag aanvinken welk lidmaatschap u wenst.
 
U verleent wel/niet* een doorlopende incassomachtiging voor de contributie en het inschrijfgeld.
IBAN bankrekeningnummer: NL.....................................................................................................................
Bij automatische incasso is het eenmalig inschrijfgeld € 8,00; na ontvangst van dit formulier krijgt u een bevestiging van inschrijving met lidcode. Contributie en inschrijfgeld worden in de eerste week van het volgende kwartaal geïncasseerd.
Bij geen automatische incasso is het eenmalig inschrijfgeld € 10,00; na ontvangst van dit formulier krijgt u een factuur met het verschuldigde bedrag. Na betaling van de factuur krijgt u een bevestiging van inschrijving met lidcode.
 
Met de lidcode en uw emailadres kunt u bij het stamboekbeheer de inlogcode voor het online stamboekprogramma aanvragen; zie voor meer informatie: www.landgeit.nl. Op deze website vindt u o.a. de statuten en het huishoudelijk reglement. Bovendien bent u met uw emailadres verzekerd van de ontvangst van digitale nieuwsbrieven.
 
U verleent wel/niet* toestemming tot publicatie van naam en woonplaats in het clubblad. 
 
Datum: ..................................... Handtekening: ......................................................
Dit door u te ondertekenen formulier graag opsturen naar: Ledenadministratie LFNL, mw W. Boink, Mortel 21, 5071 NA Udenhout
*doorhalen wat niet van toepassing is