Midden-Nederland

Extra prijs tijdens de keuring in Oldebroek

  

Diversiteit in het voetlicht bij keuring landgeiten in Oldebroek

Een belangrijk kenmerk van de Nederlandse Landgeit is de grote mate aan diversiteit: de geiten en bokken hoeven niet te voldoen aan een strak schoonheidsideaal, maar mogen er heel divers uitzien. Dit maakt dat je als fokker eigen doelen kunt stellen en kunt proberen die te bereiken.
Het bestuur Midden Nederland wil al enige tijd tijdens onze keuring in Oldebroek hier specifiek aandacht aan besteden.
Vorig jaar is dat eenmalig gebeurd doordat de Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) een penning beschikbaar had gesteld voor een geit of bok met een specifiek kenmerk dat niet veel meer voorkomt. In Oldebroek kreeg de bok Owain de penning, vanwege zijn specifieke hoorns die een mix vormen tussen sabel en ramshoorns.
Dit jaar is het aan de keuringsorganisatie zelf om hier wel of niet iets mee te doen. Als Midden Nederland willen we dit natuurlijk wel!
De keurmeesters hebben toegezegd hier medewerking aan te verlenen, en hebben daarbij gevraagd om richting te geven: welk aspect van de landgeit wordt in het voetlicht gezet?
Hier hebben we het als bestuur en keuringsorganisatie uitgebreid over gehad. We kiezen ervoor om ieder jaar een ander kenmerk te belichten.


Dit jaar willen we aandacht schenken aan de vacht en/of kleur van de geiten/bokken.
Geiten mogen kort- of langharig zijn, bokken zijn langharig. De dieren mogen allerlei kleuren en aftekeningen hebben (alleen geen Toggenburgeraftekening). Keurmeesters geven alleen punten op het item beharing, niet op kleur.
In de praktijk zien we vooral veel langharige dieren die zwartbont, bruinbont of zwartgrijsbont zijn. Ook dieren met een aalstreep zien we regelmatig. Om de diversiteit te behouden willen we graag een dier in het voetlicht plaatsen met een kleur of vacht die we weinig zien, maar wel de moeite waard is om te behouden.

Tijdens de prijsuitreiking zal de eigenaar van dit dier gevraagd worden met het dier in de ring te komen. De keurmeesters zullen toelichten waarom juist dit dier in aanmerking komt voor de diversiteitsprijs!

Bestuur en keuringsorganisatie Landgeiten Fokkersclub Midden Nederland
Augustus 2019