Reacties op voorgenomen besluiten bestuur LFNL.

Er zijn 4 reacties gekomen op de voorgenomen besluiten van het bestuur die vermeld stonden in de DNL van sept. - okt. 2020. Deze zullen met het antwoord van het bestuur integraal in de DNL van december worden opgenomen.

- Gezien de reacties heeft het bestuur de voorgenomen besluiten A, B, D, E, F, G, H, I, J en K vastgesteld.

- Besluit C is als volgt gewijzigd:

   Regiovertegenwoordiging Zuid is van Astrid Welten overgegaan naar Wilna Boink.

   Regiovertegenwoordiging Noord is van Dooitje Schram overgegaan naar Pyt de Boer.

- Besluit L Tarieven 2021 is als volgt gewijzigd:

   Alleen in het jaar 2021 wordt op keuringen het inschrijfgeld per dier aangepast van 4,50 euro naar 2 euro.

- De kascommissie is akkoord met de boekhouding van 2019.

 ________________

 

Annulering activiteiten i.v.m. Corona

Annuleringen activiteiten i.v.m. Corona

Beste leden van de LFNL,

We leven in een bijzondere tijd. Een aantal van jullie is flink ziek geweest of is dat nog. We leven met jullie mee en wensen je alle goeds en vooral een voorspoedig herstel! In dat perspectief zijn alle zaken rondom onze geitenhobby van ondergeschikt belang. Er komen echter allerlei vragen bij ons binnen waar we zo snel mogelijk helderheid over willen verschaffen.

We zullen lange tijd rekening moeten houden met zware beperkingen in het onderlinge contact. Dinsdagavond, 22 april, kondigde onze premier aan dat vanwege besmettingsgevaar evenementen tot 1 september niet geoorloofd zijn. Hij waarschuwde ons om niet te optimistisch te zijn over de kans dat alles weer snel wordt zoals het was. Daarom heeft het bestuur besloten om alle keuringen in 2020 die onder de vlag van de LFNL zijn gepland te annuleren.

Direct rijst natuurlijk de vraag hoe het dan moet met onze fokkerij voor het volgende seizoen. Hierover gaat het bestuur in mei een besluit nemen. We zullen moeten kiezen tussen het tijdelijk aanpassen van de regels of het in aangepaste vorm onder 1.5 m-omstandigheden thuis keuren van alleen die dieren waarvoor dat met het oog op het komende fokseizoen volgens het fokreglement noodzakelijk is. In dat laatste geval zullen we moeten onderzoeken of dat op een verantwoorde manier haalbaar is.

Wanneer horen jullie meer? Omdat er voor beide opties wel ideeën zijn, willen we die in de maand mei goed verkennen. Het is ons streven om in de DNL van juni ons besluit met een toelichting daarop te publiceren.

Ik wens jullie alle goeds toe in deze verwarrende tijd.

Namens het bestuur van de LFNL,
Albert van de Streek,
voorzitter

Annuleren activiteiten

Annuleren activiteiten

In deze absurde lente, waarin nieuw leven de grond uit brult, lammeren worden geboren en tegelijkertijd de maatschappij lijkt stil te vallen worden we opgeroepen onze sociale contacten tot een minimum te beperken. Bijeenkomsten worden tot 1 juni door de overheid verboden.

In navolging hiervan worden alle geplande activiteiten als stallentochten, vergaderingen e.d. die zijn gepubliceerd op deze website of in “De Nederlandse Landgeit” tot 1 juni geannuleerd. Een rigoureuze maatregel, maar zeker nodig als we weten dat er ook onder onze leden al Corona-besmettingen zijn geconstateerd.

We willen er op dit moment nog niet op vooruitlopen wat deze crisis in kan houden voor de rest van dit seizoen met betrekking tot keuringen e.d. Het bestuur zal als daar aanleiding voor is rond 1 juni met mededelingen hieromtrent komen. Die zullen in de DNL van juni worden gepubliceerd.

Ik wens ieder veel sterkte in deze onzekere tijd. Probeer te genieten van al het moois wat er deze lente desondanks te bieden heeft!

Hartelijke groet, mede namens het dagelijks bestuur,

Albert van de Streek, voorzitter LFNL

 

kerstverhaal in De Rijp

Op zaterdagavond 21 december om 20.00 uur zal BNer Marijke Helwegen een eigen kerstverhaal voordragen in de Grote Kerk in De Rijp. Ze zal zich omringen met een paar dieren waaronder een landgeitbok van Eric Smit.
Een leuk event waarvoor kaarten te verkrijgen zijn via de Rijper IJsclub.

DeRijp