SZH regiobijeenkomst 28 januari 2015 Heino

SZH nodigt leden en andere geïnteresseerden uit voor een bijeenkomst op 28 januari te Heino, vanaf 14.45 uur. Het is hard nodig om ons sterk te blijven maken voor ons levend erfgoed (zeldzaam geworden rassen). Het is goed te zien dat door samenwerkingen al veel leuke initiatieven rondom dit erfgoed ontstaan. Er valt veel van elkaar te leren en persoonlijke ontmoetingen met mensen uit de eigen regio helpen daarbij. SZH wil graag met een ieder in gesprek om te ontdekken waar u als liefhebber, fokker en houder mee bezig bent of tegenaan loopt als het om behouden, gebruiken en promoten van deze dieren gaat. Deze middag staat ook in het teken van het ontdekken van nieuwe samenwerkingsverbanden (als restaurants, natuurbeheerders, kinderboerderijen).  Inschrijven kan voor 14 januari via http: ///szh.nl/actueel/agenda/regiobijeenkomstoverijssel/. Deelname is kosteloos.