Nederland krijgt status blauwtong-vrij

Nederland is, net als Duitsland, Belgiƫ en Luxemburg, vanaf 15 februari 2012 officieel blauwtongvrij.

In 2006 werd de herkauwersziekte blauwtong voor het eerst in Nederland aangetroffen. De ziekte treft alleen herkauwers, dus schapen, geiten en runderen. Op dat moment raakte een groot aantal andere lidstaten van de Europese Unie (EU) ook besmet. Inmiddels is de ziekte in grote delen van de EU met succes bestreden. Vaccineren tegen de ziekte was daarbij een belangrijk instrument.

 

 

Uitroepen blauwtong vrijstatus:

Nederland heeft aangetoond dat het 3 jaar vrij is van blauwtong. Dat was mogelijk door een intensieve monitoring die met de hulp van honderden boeren uit het hele land is uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren. De vrijstatus kan al worden uitgeroepen wanneer een land of een gebied 2 jaar vrij is van deze ziekte. In 2011 heeft Nederland besloten om met het uitroepen van de vrijstatus gezamenlijk op te trekken met onze buurlanden, zodat binnen de Benelux en Duitsland dezelfde maatregelen gelden.

 

Gevolgen:

Dat Nederland straks weer de blauwtongvrijstatus heeft, heeft een aantal gevolgen. Het wordt makkelijker om blauwtong gevoelige dieren (herkauwers) uit Nederland te exporteren. Dieren bestemd voor vervoer binnen de EU hoeven niet langer te worden gevaccineerd en minder getest te worden. Met een aantal derde landen zullen nieuwe exportafspraken moeten worden gemaakt.

De eisen aan dieren uit blauwtong-risicogebieden worden strenger. Import uit deze landen wordt moeilijker, zodat de Nederlandse veestapel beter wordt beschermd.

Vaccinatie:

Met het van kracht worden van de vrijstatus is vaccinatie niet langer toegestaan. Er ligt in Brussel wel een wijzigingsvoorstel om vaccinatie vanaf dit voorjaar onder bepaalde voorwaarden in vrije lidstaten toe te staan.

Ingang van de vrijstatus leidt tot een forse administratieve lastenverlichting voor zowel de inspectie (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) als de betrokken ondernemers.

Het Platform KSG is niet erg enthousiast over het verkrijgen van deze vrijstatus. In het vooroverleg heeft zij zich zeer terughoudend opgesteld t.a.v. de aanvraag van een vrijstatus; uiteindelijk hebben de belangen van de export van levend vee geprevaleerd. Het is wel belangrijk dat Nederland de vrijstatus gelijktijdig met de ons omringende landen krijgt. Op dit moment ligt er in Brussel een wijzigingsvoorstel om vaccinatie in lidstaten met een vrijstatus onder voorwaarden toe te staan. Over de inhoud van dit voorstel zal het ministerie ons de komende tijd informeren.

Het Platform KSG heeft bij het ministerie bepleit om een actieplan of een draaiboek te maken zodat onmiddellijk tot vaccinatie over kan worden gaan als in de ons omringende landen blauwtong uitbreekt. Het blauwtongvirus kan zich snel over een groot gebied verspreiden; de enige effectieve maatregel hiertegen is vaccineren.