Paraplubestand: U kunt zich nog aanmelden

paraplubestand-LOGO

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is bezig met het opzetten van een zgn. paraplubestand op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. De overheid heeft de verplichting (EU-regelgeving) om in geval van een besmettelijke dierziekte dieren behorend tot een zeldzaam Nederlands ras niet zondermeer te ruimen, maar bezien of er mogelijkheden zijn deze te sparen onder strikte quarantaine. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voorwaarde is dat deze dieren als zodanig geregistreerd staan. Wilt u meer lezen: http://szh.nl/paraplubestand/ of lees de brief van de voorzitter van de SZH.

Wilt u zich aanmelden voor het paraplubestand dan heeft de SZH van u als houder van de dieren toestemming nodig. U dient daartoe het machtigingsformulier paraplubestand  in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar de stamboekbeheerder, adresgegevens staan op het formulier.