ledenvergadering LFWN 4 april 2017

Wij nodigen alle leden van Landgeiten Fokkersclub West Nederland uit voor de komende ledenvergadering op 4 april aanstaande.
Start vergadering : 20.00 uur
Adres: Het Rijperhuis,  Sloep 1,   1483 HA  De Rijp
Kunt u niet naar de vergadering komen, maar heeft u el punten voor de vergadering, meld dit dat even bij onze secretaris Eric Smit.

Agenda:
--welkom
--ingekomen stukken
--jaarverslag secretaris
--verslag kascommissie
         en benoemen nieuwe kascom.
--jaarverslag penningmeester
        met financieel overzicht 2016
        met begroting 2017
--creatieve ideeën
--stallentocht 10 juni 2017
--keuring Enkhuizen 27 aug.
--bestuursontwikkelingen
--rondvraag
--sluiting