Uitnodiging

Presentatie voorafgaande aan de Ledenvergadering.

 

Hierbij nodigen wij u uit deel te nemen aan de landelijke ledenvergadering
van LFNL op 18 november 2017.

 

Locatie: Stal de Lambalgen (Gerard van der Horst).
Lambalgseweg 24
3931 PK Woudenberg

 

Het programma voor deze dag ziet er als volgt uit:

 

10.00 uur Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

 

10.15 uur Presentatie over het opzetten van dieren door Jim van Leeuwen.

 

Tijdens deze 2 uur durende presentatie zal Jim aan de hand van objecten, foto’s en materialen vertellen wat hij met een dier doet en beoordeeld over de kwaliteit.
Daarna zal hij stap voor stap het proces verduidelijken aan de hand van een overleden landgeitenbokje.

 

12.30 uur Lunch, deze wordt verzorgd door de LFNL.


13.30 uur Ledenvergadering, 

 

Agenda ALV:


 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Agenda
 4. Vaststellen notulen ALV 19-11-2016 (zie concept notulen DNL dec 2016) 
 5. Nabespreking keuringen 2017
 6. Vaststelling lijst erkende keurmeesters 2018
 7. Jaarletter lammeren 2018: voorstel: letter S
 8. Financieel overzicht 2016 penningmeester. 
     - Verslag kascommissie
     - Benoeming nieuwe kascommissie
 9. Begroting 2018. .
10. Jaarverslagen 2017 en jaarplannen 2018 commissies. 
      Taakvelden:
       - Fokbeleid
       - Stamboekbeheer
       - Pr & communicatie
       - Onderzoek 
11. Bestuurswisseling:
       - Regiovertegenwoordiger Noord-Nederland, Jan Ritsma (niet herkiesbaar)
       - Regiovertegenwoordiger Zuid-Nederland, Astrid Welten (herkiesbaar)
       - Voorzitter, Jaap Mekel (herkiesbaar)
12. Rondvraag
13. Sluiting (16.00 uur)

 

Als u mee wilt doen aan het ochtendprogramma en de lunch dan zouden wij het op prijsstellen dat u zich aanmeld via email:

 

 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 06-50580560
 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., telefoon 06-10710975