Annulering activiteiten i.v.m. Corona

Annuleringen activiteiten i.v.m. Corona

Beste leden van de LFNL,

We leven in een bijzondere tijd. Een aantal van jullie is flink ziek geweest of is dat nog. We leven met jullie mee en wensen je alle goeds en vooral een voorspoedig herstel! In dat perspectief zijn alle zaken rondom onze geitenhobby van ondergeschikt belang. Er komen echter allerlei vragen bij ons binnen waar we zo snel mogelijk helderheid over willen verschaffen.

We zullen lange tijd rekening moeten houden met zware beperkingen in het onderlinge contact. Dinsdagavond, 22 april, kondigde onze premier aan dat vanwege besmettingsgevaar evenementen tot 1 september niet geoorloofd zijn. Hij waarschuwde ons om niet te optimistisch te zijn over de kans dat alles weer snel wordt zoals het was. Daarom heeft het bestuur besloten om alle keuringen in 2020 die onder de vlag van de LFNL zijn gepland te annuleren.

Direct rijst natuurlijk de vraag hoe het dan moet met onze fokkerij voor het volgende seizoen. Hierover gaat het bestuur in mei een besluit nemen. We zullen moeten kiezen tussen het tijdelijk aanpassen van de regels of het in aangepaste vorm onder 1.5 m-omstandigheden thuis keuren van alleen die dieren waarvoor dat met het oog op het komende fokseizoen volgens het fokreglement noodzakelijk is. In dat laatste geval zullen we moeten onderzoeken of dat op een verantwoorde manier haalbaar is.

Wanneer horen jullie meer? Omdat er voor beide opties wel ideeën zijn, willen we die in de maand mei goed verkennen. Het is ons streven om in de DNL van juni ons besluit met een toelichting daarop te publiceren.

Ik wens jullie alle goeds toe in deze verwarrende tijd.

Namens het bestuur van de LFNL,
Albert van de Streek,
voorzitter