Reacties op voorgenomen besluiten bestuur LFNL.

Er zijn 4 reacties gekomen op de voorgenomen besluiten van het bestuur die vermeld stonden in de DNL van sept. - okt. 2020. Deze zullen met het antwoord van het bestuur integraal in de DNL van december worden opgenomen.

- Gezien de reacties heeft het bestuur de voorgenomen besluiten A, B, D, E, F, G, H, I, J en K vastgesteld.

- Besluit C is als volgt gewijzigd:

   Regiovertegenwoordiging Zuid is van Astrid Welten overgegaan naar Wilna Boink.

   Regiovertegenwoordiging Noord is van Dooitje Schram overgegaan naar Pyt de Boer.

- Besluit L Tarieven 2021 is als volgt gewijzigd:

   Alleen in het jaar 2021 wordt op keuringen het inschrijfgeld per dier aangepast van 4,50 euro naar 2 euro.

- De kascommissie is akkoord met de boekhouding van 2019.

 ________________