Paraplubestand: U kunt zich nog aanmelden

paraplubestand-LOGO

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is bezig met het opzetten van een zgn. paraplubestand op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. De overheid heeft de verplichting (EU-regelgeving) om in geval van een besmettelijke dierziekte dieren behorend tot een zeldzaam Nederlands ras niet zondermeer te ruimen, maar bezien of er mogelijkheden zijn deze te sparen onder strikte quarantaine. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voorwaarde is dat deze dieren als zodanig geregistreerd staan. Wilt u meer lezen: http://szh.nl/paraplubestand/ of lees de brief van de voorzitter van de SZH.

Wilt u zich aanmelden voor het paraplubestand dan heeft de SZH van u als houder van de dieren toestemming nodig. U dient daartoe het machtigingsformulier paraplubestand  in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar de stamboekbeheerder, adresgegevens staan op het formulier.

 

Lustrum bijeenkomst zaterdag 17 november 2012

Op zaterdag 17 november 2012 hebben we met bijna vijftig leden een feestelijke middag te Woudenberg ter viering van het dertigjarig bestaan van onze vereniging gehouden. Tussen 13.30 en 16.00 uur hielden een drietal sprekers boeiende betogen over de landgeit in al haar varieteit: van DNA, inteelt en fokprogamma tot de diversiteit van de fokker en zijn geit. Het item over de eerste Nordic Goat resultaten werd door Hans Lenstra gepresenteerd. Frans Buis analyseerde 50 jaar landgeiten fokken (nodig om de stamboekerkenning in stand te houden). Gerard van der Horst toonde de diversiteit van de Nederlandse landgeit.

Nederland krijgt status blauwtong-vrij

Nederland is, net als Duitsland, Belgiƫ en Luxemburg, vanaf 15 februari 2012 officieel blauwtongvrij.

In 2006 werd de herkauwersziekte blauwtong voor het eerst in Nederland aangetroffen. De ziekte treft alleen herkauwers, dus schapen, geiten en runderen. Op dat moment raakte een groot aantal andere lidstaten van de Europese Unie (EU) ook besmet. Inmiddels is de ziekte in grote delen van de EU met succes bestreden. Vaccineren tegen de ziekte was daarbij een belangrijk instrument.

 

Lees meer: Nederland krijgt status blauwtong-vrij

Jubileumsymposium 9 november 2007

Symposium "De Nederlandse Landgeit in breder perspectief'.
Op 9 november 2007 heeft de LFNL ter gelegenheid van haar 25-jarig jubileum een symposium gehouden op landgoed Rhederoord.
Hieronder staan enkele van de gehouden presentaties in Pdf formaat:

1) De Nederlandse Landgeit in breder perspectief - inleiding (pdf)

2) Danish Landrace Goats - Dansk Landracegeder (pdf)

3) Mogelijke opzet verwantschaponderzoek van de Noordwest Europese Landgeit (pdf)

4) Verwantschap tussen geitenrassen (pdf)

5) Natuurbeheer met landgeiten in de Mariapeel (pdf)

6) Gezondheidsdienst over blauwtong (pdf)

7) De neuslijn van de Nederlandse Landgeit (pdf)