PR bordjes te koop

pr bord op hek

De LFNL heeft fraaie PR bordjes laten maken voor plaatsing aan de wei. De bordjes hebben een A4 formaat en zijn gemaakt van weerbestendig aluminium. De prijs is 25 Euro per stuk. U kunt een bordje bestellen bij de secretaris van uw regionale fokkersclub.

Paraplubestand: U kunt zich nog aanmelden

paraplubestand-LOGO

De Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) is bezig met het opzetten van een zgn. paraplubestand op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken. De overheid heeft de verplichting (EU-regelgeving) om in geval van een besmettelijke dierziekte dieren behorend tot een zeldzaam Nederlands ras niet zondermeer te ruimen, maar bezien of er mogelijkheden zijn deze te sparen onder strikte quarantaine. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Voorwaarde is dat deze dieren als zodanig geregistreerd staan. Wilt u meer lezen: http://szh.nl/paraplubestand/ of lees de brief van de voorzitter van de SZH.

Wilt u zich aanmelden voor het paraplubestand dan heeft de SZH van u als houder van de dieren toestemming nodig. U dient daartoe het machtigingsformulier paraplubestand  in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar de stamboekbeheerder, adresgegevens staan op het formulier.

 

Lustrum bijeenkomst zaterdag 17 november 2012

Op zaterdag 17 november 2012 hebben we met bijna vijftig leden een feestelijke middag te Woudenberg ter viering van het dertigjarig bestaan van onze vereniging gehouden. Tussen 13.30 en 16.00 uur hielden een drietal sprekers boeiende betogen over de landgeit in al haar varieteit: van DNA, inteelt en fokprogamma tot de diversiteit van de fokker en zijn geit. Het item over de eerste Nordic Goat resultaten werd door Hans Lenstra gepresenteerd. Frans Buis analyseerde 50 jaar landgeiten fokken (nodig om de stamboekerkenning in stand te houden). Gerard van der Horst toonde de diversiteit van de Nederlandse landgeit.