Verzorging

Onderzoek naar het graasgedrag van de landgeit door het Louis Bolk Instituut

Verschillende beheerders in Nederland zetten de Nederlandse landgeit in voor begrazing. De belangrijkste reden hiervoor is deze geit, de minste problemen geeft in het onderhoud ten opzichte van andere rassen. Ze lammeren gemakkelijk af en zijn beter bestand tegen mindere goede weersomstandigheden. Ze kunnen daardoor jaarrond buiten lopen. Daarnaast is het voor een deel van de beheerders ook een doel om het oud Nederlandse ras in stand te houden. Diverse leden van onze vereniging hebben meegewerkt aan dit onderzoek. Het rapport geeft de volgende aanbevelingen om het graasgedrag van geiten te stimuleren:

  • Zorg voor voldoende variatie in het rantsoenaanbod wat betreft soorten planten (bomen, kruiden en
  • verschillende soorten grassen), maar ook groeistadium (jong, bloei en aar).
  • Laat de geiten zoveel mogelijk buiten lopen, ook ’s nachts.
  • Biedt geen perfecte beschutting aan.
  • Laat de geiten van jongs af aan grazen.
  • Zorg voor rust in de kudde, door uitbrekers te verwijderen en de kudde zo constant mogelijk te houden.

Het volledige rapport: Het graasgedrag van de landgeit in Nederland (pdf)