Westpoort

Westpoort: 35 km2 zware industrie tegen Noordzeekanaal en Amsterdam aan.
En toch..........
                      ook hier in West-Nederland serieuze begrazing door landgeiten !

foto: RJ Prins

LangeBretten april2017 kl