fraaie keuringsdag in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen

De keuringsdag in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is naar ieders zin goed en prettig verlopen. De weergoden waren ons goed gezind, aan belangstellenden van binnen én buiten het museum was geen gebrek, en de keuringsresultaten van alle dieren had een mooi gemiddelde.

Dank zijn wij verschuldigd aan de keurmeesters die (mede dankzij een geluidsinstallatie) op sprankelende wijze informatie aan de vele belangstellenden hebben verschaft over de te keuren dieren.

P1090880kl door de bomen het bos niet meer zien / door de mensen de geiten niet meer zien