Nieuwstijding nr.94

Binnen een paar dagen valt het kwartaalblad Nieuwstijding nr.94 door de (digitale) brievenbus van de leden van West-Nederland, én van landelijke leden die zich op dit regioblad hebben geabonneerd.
Veel leesplezier.

Nieuwstijding94

fraaie keuringsdag in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen

De keuringsdag in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen is naar ieders zin goed en prettig verlopen. De weergoden waren ons goed gezind, aan belangstellenden van binnen én buiten het museum was geen gebrek, en de keuringsresultaten van alle dieren had een mooi gemiddelde.

Dank zijn wij verschuldigd aan de keurmeesters die (mede dankzij een geluidsinstallatie) op sprankelende wijze informatie aan de vele belangstellenden hebben verschaft over de te keuren dieren.

P1090880kl door de bomen het bos niet meer zien / door de mensen de geiten niet meer zien

 

 

Nieuwe verkoop items keuring Enkhuizen 27 aug

Tijdens de keuring op 27 augustus a.s. in het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen wordt onze verkoopkraam bevoorraad met bijzondere nieuwe items:


--Er zijn leuke, uniek bedrukte T-shirts verkrijgbaar,
--worden unieke en bijzondere houtsnijwerken (van ruim 1 meter hoog) aan de hoogste bieder verkocht, 
--zijn er grappig bedrukte mokken verkrijgbaar
--en worden ter plekke voor u, op petten leuke tekeningen aangebracht.

De verkoopkraam is verder gevuld met meer interessant 'geitenspul' en dit alles in een entourage van de landgeitenkeuring binnen het Zuiderzeemuseum.

T-shirts, mokken en petten zijn ook per post te bestellen. Daarover later meer.

Kraam2017 kl

27 augustus 2017:keuring Enkhuizen

Op een fantastische locatie houdt de LFWN op 27 augustus a.s. zijn jaarlijkse landgeitenkeuring.
De organisatie is bezig met het opzetten van diverse activiteiten rondom de keuring.
Houd zondag 27 augustus vrij voor een bezoek aan ons evenement in het sfeervolle Zuiderzeemuseum.keuring2016Enkhuizen

hooitijd

Nog net voor de start van de astronomische zomer (op een dag dat de temperatuur opliep tot 27 graden.....) is er overal in den lande hard gewerkt voor de komende winter.
Ook in West-Nederland, bijvoorbeeld in Landsmeer, zijn 140 hooibaaltjes geperst en gestapeld, wachtend op koude gure dagen in het late najaar, waar een groep van 11 landgeiten en 4 bokken mee verwend zal gaan worden.

P1080576c

Nieuwstijding nr.93

Binnen een week valt Nieuwstijding nr.93 door de (digitale) brievenbus van alle leden van de LFWN én van belangstellende leden buiten regio West-Nederland.
Veel leesplezier.

NieuwstijdingD93voorbladKL

Westpoort

Westpoort: 35 km2 zware industrie tegen Noordzeekanaal en Amsterdam aan.
En toch..........
                      ook hier in West-Nederland serieuze begrazing door landgeiten !

foto: RJ Prins

LangeBretten april2017 kl

voorjaar

Terwijl de huizen een paar meter onder zeeniveau staan, zoeken deze landgeiten in Oudesluis, Noord Holland, het juist hogerop.
De landgeiten genieten van het eerste frisse groen op de helling van de waterkerende dijk, met steeds verder oplopende temperaturen eind maart. 24maart2017Oudesluis kl

komende Nieuwstijding

Uiterlijk 11 maart valt Nieuwstijding nr.92 door de (digitale)brievenbus van alle leden van de LFWN.
Voor landgeitliefhebbers buiten West Nederland: wilt u ook de Nieuwstijding door uw brievenbus? Voor een kleine jaarlijkse bijdrage is dat mogelijk. Neem even contact op met onze penningmeester Bertine Loor. 

voorblad Nieuwstijding 92

ledenvergadering LFWN 4 april 2017

Wij nodigen alle leden van Landgeiten Fokkersclub West Nederland uit voor de komende ledenvergadering op 4 april aanstaande.
Start vergadering : 20.00 uur
Adres: Het Rijperhuis,  Sloep 1,   1483 HA  De Rijp
Kunt u niet naar de vergadering komen, maar heeft u wel punten voor de vergadering, meld dit dan even bij onze secretaris Eric Smit.

Agenda:
--welkom
--ingekomen stukken
--jaarverslag secretaris
--verslag kascommissie
         en benoemen nieuwe kascom.
--jaarverslag penningmeester
        met financieel overzicht 2016
        met begroting 2017
--creatieve ideeën
--stallentocht 10 juni 2017
--keuring Enkhuizen 27 aug.
--bestuursontwikkelingen
--rondvraag
--sluiting