Nieuwstijding nr.93

Binnen een week valt Nieuwstijding nr.93 door de (digitale) brievenbus van alle leden van de LFWN én van belangstellende leden buiten regio West-Nederland.
Veel leesplezier.

NieuwstijdingD93voorbladKL

Westpoort

Westpoort: 35 km2 zware industrie tegen Noordzeekanaal en Amsterdam aan.
En toch..........
                      ook hier in West-Nederland serieuze begrazing door landgeiten !

foto: RJ Prins

LangeBretten april2017 kl

voorjaar

Terwijl de huizen een paar meter onder zeeniveau staan, zoeken deze landgeiten in Oudesluis, Noord Holland, het juist hogerop.
De landgeiten genieten van het eerste frisse groen op de helling van de waterkerende dijk, met steeds verder oplopende temperaturen eind maart. 24maart2017Oudesluis kl

komende Nieuwstijding

Uiterlijk 11 maart valt Nieuwstijding nr.92 door de (digitale)brievenbus van alle leden van de LFWN.
Voor landgeitliefhebbers buiten West Nederland: wilt u ook de Nieuwstijding door uw brievenbus? Voor een kleine jaarlijkse bijdrage is dat mogelijk. Neem even contact op met onze penningmeester Bertine Loor. 

voorblad Nieuwstijding 92

ledenvergadering LFWN 4 april 2017

Wij nodigen alle leden van Landgeiten Fokkersclub West Nederland uit voor de komende ledenvergadering op 4 april aanstaande.
Start vergadering : 20.00 uur
Adres: Het Rijperhuis,  Sloep 1,   1483 HA  De Rijp
Kunt u niet naar de vergadering komen, maar heeft u wel punten voor de vergadering, meld dit dan even bij onze secretaris Eric Smit.

Agenda:
--welkom
--ingekomen stukken
--jaarverslag secretaris
--verslag kascommissie
         en benoemen nieuwe kascom.
--jaarverslag penningmeester
        met financieel overzicht 2016
        met begroting 2017
--creatieve ideeën
--stallentocht 10 juni 2017
--keuring Enkhuizen 27 aug.
--bestuursontwikkelingen
--rondvraag
--sluiting