ZooEasy / Stamboek

Nieuw: fokadvies matrix

Invoer fok advies matrix: hiermee kan inzicht verkregen worden in de mate hoe een bok bij uw geiten past wat betreft verwantschap. Er kunnen meerdere bokken en geiten gekozen worden, en vervolgens is het resultaat een schema met plussen en minnen.
Klik hier voor een korte instructie.

U kunt nu ook bladeren in uw lijst met dieren. Nadat u een dier hebt aangeklikt kunt u met de knoppen knoppen_vorige_en_volgende naar een vorig en volgend dier, zonder dat u eerst terug hoeft naar de volledige lijst.