ZooEasy / Stamboek

Update ZooEasy Online naar versie 2.0.00

Nieuw in het programma

Sorteren op kolommen

Bij het openen van een lijst wordt de standaard sortering getoond. In de lijsten met dieren, dekkingen, contacten en uitslagen is het nu mogelijk aan te geven in welke volgorde de lijst wordt gesorteerd door op de betreffende kolomnaam te klikken. Of de lijst oplopend of aflopend gesorteerd is, is afhankelijk van of de lijst al is gesorteerd. De sortering van de lijst wordt omgedraaid door nog een keer op de kolomnaam te klikken.

Achter de kolomnaam waarop wordt gesorteerd, verschijnt een teken om aan te geven in welke volgorde de lijst is gesorteerd. Door op de link ‘In Bestand’ te klikken wordt de standaard sortering getoond.

Historie van wijzigingen diergegevens

In het menu Geiten, tabblad Wijzigingen, worden de wijzigingen getoond die zijn doorgevoerd in de gegevens van het geselecteerde dier. In de oude situatie was wel inzichtelijk wanneer en door wie er een wijziging was doorgevoerd, maar was niet inzichtelijk wat de inhoud van deze wijziging was.

Persoonlijke opmerkingen en bijlagen zijn alleen zichtbaar voor de gebruiker die ze heeft toegevoegd, daarom worden wijzigingen op het tabblad Persoonlijke gegevens niet getoond in het wijzigingenoverzicht.

Overig

Verder zijn er achter de schermen nog een aantal wijzigingen doorgevoerd die geen uitgebreide toelichting behoeven. Voorbeeld, het wijzigen van een emailadres van een account, kon voorheen niet, nu wel. In het tabblad bloedverwanten kunnen de nakomelingen per dekking gegroepeerd worden, deze worden in 1 lijst getoond, maar zodra er sprake is van meer dan één combinatie van ouders, wordt het veld Toon alleen de lijst met nakomelingen van dekking zichtbaar, waarmee het mogelijk is een ouderpaar te selecteren. De lijst met nakomelingen wordt dan beperkt tot de nakomelingen van het geselecteerde ouderpaar.