ZooEasy / Stamboek

Vooruitlopend op de koppeling tussen ZooEasy en I&R, zijn een groot aantal registratienummers omgezet.

De nummers die bestaan uit een UBN-nummer met volgnummer zijn omgezet naar een registratienummer waarbij het nummer begint met NL en waar het tussenstreepje is weggehaald. Bijvoorbeeld 002688509-0004 wordt NL26885090004. Door deze actie zal een groot gedeelte van de registratienummers overeen komen met de nummers in de I&R databank waardoor handmatig aanpassen tot een minimum wordt beperkt.

Als u nog dieren heeft met oornummers die bestaan uit een UBN-nummer met volgnummer willen wij u vragen te controleren of het nummer in ZooEasy overeen komt met het nummer in de I&R databank en zo nodig in ZooEasy aan te passen. Bij de conversie is een standaard lengte van 4 cijfers aangehouden voor het werknummer, maar uit eigen ervaring weten we dat de lengte van het werknummer in I&R databank korter kan zijn.

Als u op termijn gebruik wilt maken van de I&R koppeling dan is het belangrijk dat de nummers in ZooEasy en in de I&R databank met elkaar overeenkomen. In het registratienummer mag geen tussenstreepje gebruikt worden.