ZooEasy / Stamboek

Update ZooEasy naar versie 2.3.00

ZooEasy heeft een update gehad naar versie 2.3.00. Het volgende is gewijzigd.

  • Elke club kan nu zelf bepalen welke kolommen voor de gebruiker zichtbaar zijn in de lijst met geiten.
  • Het zoeken naar dieren met diakrieten (Ë, À, Â, enz.) in de naam is gemakkelijker geworden. Bijvoorbeeld: zoeken naar faeton* leverde geen resultaten op, maar in de nieuwe versie levert dat Faëton vd Sinnichheid als resultaat.
  • Als de eigenaar van een geit wijzigt nadat een dekking is ingevoerd, dan blijft de vorige eigenaar bij de dekking staan.
  • Bij de fokadviesmatrix is het nu mogelijk om bepaalde dieren te kiezen uit een lijst in plaats van alle dieren van de lijst. Hiervoor is wel enige handigheid vereist: Het selecteren van dieren kan alleen gedaan worden door naast tekst te klikken. Als met de CTRL toets ingedrukt een regel van een dier geselecteerd wordt, waarbij er bijvoorbeeld op het nummer van het dier geklikt wordt, dan opent de lijst met dieren in een nieuw tabblad. Dit is standaard browser functionaliteit waar niets aan te doen is. Klik met de CTRL toets ingedrukt dus naast de tekst om een dier op te nemen in de selectie. Het is ook mogelijk om eerst 1 dier uit de lijst te selecteren en vervolgens nogmaals op de 3 puntjes te drukken om nog een dier uit de lijst te selecteren. Als er dieren op een ander tabblad/andere pagina van de lijst staan die ook geselecteerd moeten worden, moet dat in 2 of meerdere keren gedaan worden
  • In het menu Dekkingen kan gezocht worden naar de eigen dekkingen. Daarbij werd in de oude situatie alleen gekeken naar de eigenaar van de geit. Nu wordt ook gekeken naar de eigenaar van de bok. Zodoende worden na het kiezen van deze zoekoptie de dekkingen getoond waarbij de ingelogde persoon de eigenaar is van de geit en bok.