ZooEasy / Stamboek

Invoeren van lammeren via dekkingen

Als u geboortes/dekkingen invoert dan komt het ZooEasy programma met verplicht in te vullen velden. Door deze verplichte velden in te vullen krijgt de LFNL informatie over geboortes bij de Nederlands Landgeit. De verplichte invoervelden zijn:

  •           Aantal lammeren geboren uit dekking
  •           Aantal doodgeboren lammeren
  •           Geboorteverloop (Normaal of Afwijkend)

Wij zien regelmatig dat bij het geboorteverloop Afwijkend wordt ingevuld als er doodgeboren lammeren zijn geweest. Als er doodgeboren lammeren zijn dan hoeft dat niet te betekenen dat het geboorteverloop afwijkend is. Met de gegevens ingevuld in het veld “Aantal doodgeboren lammeren” geeft u namelijk al aan dat er lammeren doodgeboren zijn. Als de geit normaal heeft gelammerd zonder uw hulp of hulp van een dierenarts dan is er meestal sprake van een normaal geboorteverloop ook al zijn er lammeren niet levend geboren of kort na de geboorte gestorven.

Als u bij het veld Geboorteverloop Afwijkend invult, geef dan een toelichting in het extra veld “Geboorteverloop toelichting” over het geboorteverloop.

 

Met afwijkend geboorteverloop wordt bedoeld dat het lam niet op een normale wijze de start van zijn leven heeft kunnen maken of als het geboorteproces nadat het lam op de wereld is gekomen bij het moederdier niet normaal verloopt.

Bij de geboorte zelf noemen wij een geboorte afwijkend als u heeft moeten assisteren bij de geboorte of als het lam niet met een normale ligging is geboren. Een normale geboorte is waarbij eerst de waterblaas komt en daarna de zogenoemde pootjesblaas waarin het lam zit. Bij een normale geboorte ligt het lam in de kopligging. Daarbij komen eerst de klauwtjes van de voorpoten naar buiten. Op deze voorpoten ligt de kop. Een geboorte waarbij eerst de achterpootjes komen wordt ook normaal genoemd.

Afwijkende liggingen zijn: één of twee teruggeslagen voorpootjes, opzij geslagen of teruggeslagen kopje of een stuitligging waarbij de achterpootjes niet als eerst komen.

Als de geboorte heel lang duurt is ook sprake van een afwijkend geboorteverloop. Daarbij kan worden aangehouden dat als de geboorte langer dan 12 uur duurt sprake is van een afwijkend geboorteverloop.

Onder afwijkend geboorteverloop verstaan we ook het niet accepteren van het lam door de moeder. Volgens het natuurlijk proces zorgt een moedergeit voor haar lam na de geboorte, wat begint met het drooglikken van het lam en het stimuleren om te gaan staan zodat het kan drinken.

Als na de geboorte de nageboorte (moederkoek) niet binnen 12 uur na het lammeren is vrijgekomen dan wordt gesproken over “aan de nageboorte staan” of als de geit na de geboorte de baarmoeder naar buiten perst (lijfbieden) dan hoort dit ook als afwijkend te worden toegelicht.

Als de moeder geen melk produceert na de geboorte is dat ook het vermelden waard bij Geboorteverloop toelichting. Ook kan daar vermeld worden als er sprake is van te vroeg geboren lammeren of als de dracht lang heeft geduurd. Ook stellen we het op prijs als vermeld wordt wanneer de lammeren een afwijking hebben.