ZooEasy / Stamboek

Lammerseizoen in volle gang

Het lammerseizoen is in volle gang. U kunt zelf uw lammeren toevoegen aan ZooEasy via het onderdeel dekkingen. Een handleiding daarvoor vindt u in het rechter menu hiernaast.

Op 17 maart 2017 zijn 222 lammeren aangemeld bij ZooEasy, 123 bokjes en 99 geitjes.

Op 10 april zijn dat er 196 bokjes en 175 geitjes, totaal 368.

20 april - update: tot nu toe is er 1 vierling en zijn er 21 drielingen aangemeld bij ZooEasy. De teller staat op 480 lammetjes, 251 bokjes en 229 geitjes.

12 mei: de teller is opgelopen naar 561 aangemelde lammeren, 286 bokjes en 275 geitjes.