ZooEasy / Stamboek Stamboekbeheer

Update ZooEasy naar versie 2.3.00

ZooEasy heeft een update gehad naar versie 2.3.00. Het volgende is gewijzigd.

  • Elke club kan nu zelf bepalen welke kolommen voor de gebruiker zichtbaar zijn in de lijst met geiten.
  • Het zoeken naar dieren met diakrieten (Ë, À, Â, enz.) in de naam is gemakkelijker geworden. Bijvoorbeeld: zoeken naar faeton* leverde geen resultaten op, maar in de nieuwe versie levert dat Faëton vd Sinnichheid als resultaat.
  • Als de eigenaar van een geit wijzigt nadat een dekking is ingevoerd, dan blijft de vorige eigenaar bij de dekking staan.
  • Bij de fokadviesmatrix is het nu mogelijk om bepaalde dieren te kiezen uit een lijst in plaats van alle dieren van de lijst. Hiervoor is wel enige handigheid vereist: Het selecteren van dieren kan alleen gedaan worden door naast tekst te klikken. Als met de CTRL toets ingedrukt een regel van een dier geselecteerd wordt, waarbij er bijvoorbeeld op het nummer van het dier geklikt wordt, dan opent de lijst met dieren in een nieuw tabblad. Dit is standaard browser functionaliteit waar niets aan te doen is. Klik met de CTRL toets ingedrukt dus naast de tekst om een dier op te nemen in de selectie. Het is ook mogelijk om eerst 1 dier uit de lijst te selecteren en vervolgens nogmaals op de 3 puntjes te drukken om nog een dier uit de lijst te selecteren. Als er dieren op een ander tabblad/andere pagina van de lijst staan die ook geselecteerd moeten worden, moet dat in 2 of meerdere keren gedaan worden
  • In het menu Dekkingen kan gezocht worden naar de eigen dekkingen. Daarbij werd in de oude situatie alleen gekeken naar de eigenaar van de geit. Nu wordt ook gekeken naar de eigenaar van de bok. Zodoende worden na het kiezen van deze zoekoptie de dekkingen getoond waarbij de ingelogde persoon de eigenaar is van de geit en bok.

Vooruitlopend op de koppeling tussen ZooEasy en I&R, zijn een groot aantal registratienummers omgezet.

De nummers die bestaan uit een UBN-nummer met volgnummer zijn omgezet naar een registratienummer waarbij het nummer begint met NL en waar het tussenstreepje is weggehaald. Bijvoorbeeld 002688509-0004 wordt NL26885090004. Door deze actie zal een groot gedeelte van de registratienummers overeen komen met de nummers in de I&R databank waardoor handmatig aanpassen tot een minimum wordt beperkt.

Als u nog dieren heeft met oornummers die bestaan uit een UBN-nummer met volgnummer willen wij u vragen te controleren of het nummer in ZooEasy overeen komt met het nummer in de I&R databank en zo nodig in ZooEasy aan te passen. Bij de conversie is een standaard lengte van 4 cijfers aangehouden voor het werknummer, maar uit eigen ervaring weten we dat de lengte van het werknummer in I&R databank korter kan zijn.

Als u op termijn gebruik wilt maken van de I&R koppeling dan is het belangrijk dat de nummers in ZooEasy en in de I&R databank met elkaar overeenkomen. In het registratienummer mag geen tussenstreepje gebruikt worden.

Update ZooEasy Online naar versie 2.2.00

Wijzigingen in het programma

  • Na het invoeren van een dekking kunt u een proefstamboom van de (nog niet geboren) nakomelingen opvragen.
  • De links Volgende en Vorige waren alleen beschikbaar in het menu Dieren. Nu zijn deze links doorgevoerd in andere menu opties. Hiermee kan snel door de lijst gebladerd worden via het detailscherm. Op deze manier wordt het gemakkelijker voor keuringsorganisaties om de foto's van de keuringen te uploaden.
  • In de vorige versie was het alleen bij het menu Dieren mogelijk om de lijsten te sorteren. Nu is de sorteringfunctionaliteit van de lijst met gegevens beschikbaar in alle menu-opties. Bij het openen van een lijst wordt de standaard sortering getoond. In de lijsten met dieren, combinaties, contacten en uitslagen is het nu mogelijk aan te geven in welke volgorde de lijst wordt gesorteerd door op de betreffende kolomnaam te klikken. Of de lijst oplopend of aflopend gesorteerd is, is afhankelijk van of de lijst al is gesorteerd. De sortering van de lijst wordt omgedraaid door nog een keer op de kolomnaam te klikken.
  • Voor de beheerder zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Update ZooEasy Online naar versie 2.0.00

Nieuw in het programma

Sorteren op kolommen

Bij het openen van een lijst wordt de standaard sortering getoond. In de lijsten met dieren, dekkingen, contacten en uitslagen is het nu mogelijk aan te geven in welke volgorde de lijst wordt gesorteerd door op de betreffende kolomnaam te klikken. Of de lijst oplopend of aflopend gesorteerd is, is afhankelijk van of de lijst al is gesorteerd. De sortering van de lijst wordt omgedraaid door nog een keer op de kolomnaam te klikken.

Achter de kolomnaam waarop wordt gesorteerd, verschijnt een teken om aan te geven in welke volgorde de lijst is gesorteerd. Door op de link ‘In Bestand’ te klikken wordt de standaard sortering getoond.

Historie van wijzigingen diergegevens

In het menu Geiten, tabblad Wijzigingen, worden de wijzigingen getoond die zijn doorgevoerd in de gegevens van het geselecteerde dier. In de oude situatie was wel inzichtelijk wanneer en door wie er een wijziging was doorgevoerd, maar was niet inzichtelijk wat de inhoud van deze wijziging was.

Persoonlijke opmerkingen en bijlagen zijn alleen zichtbaar voor de gebruiker die ze heeft toegevoegd, daarom worden wijzigingen op het tabblad Persoonlijke gegevens niet getoond in het wijzigingenoverzicht.

Overig

Verder zijn er achter de schermen nog een aantal wijzigingen doorgevoerd die geen uitgebreide toelichting behoeven. Voorbeeld, het wijzigen van een emailadres van een account, kon voorheen niet, nu wel. In het tabblad bloedverwanten kunnen de nakomelingen per dekking gegroepeerd worden, deze worden in 1 lijst getoond, maar zodra er sprake is van meer dan één combinatie van ouders, wordt het veld Toon alleen de lijst met nakomelingen van dekking zichtbaar, waarmee het mogelijk is een ouderpaar te selecteren. De lijst met nakomelingen wordt dan beperkt tot de nakomelingen van het geselecteerde ouderpaar.