ZooEasy / Stamboek Stamboekbeheer

Update ZooEasy Online naar versie 2.2.00

Wijzigingen in het programma

  • Na het invoeren van een dekking kunt u een proefstamboom van de (nog niet geboren) nakomelingen opvragen.
  • De links Volgende en Vorige waren alleen beschikbaar in het menu Dieren. Nu zijn deze links doorgevoerd in andere menu opties. Hiermee kan snel door de lijst gebladerd worden via het detailscherm. Op deze manier wordt het gemakkelijker voor keuringsorganisaties om de foto's van de keuringen te uploaden.
  • In de vorige versie was het alleen bij het menu Dieren mogelijk om de lijsten te sorteren. Nu is de sorteringfunctionaliteit van de lijst met gegevens beschikbaar in alle menu-opties. Bij het openen van een lijst wordt de standaard sortering getoond. In de lijsten met dieren, combinaties, contacten en uitslagen is het nu mogelijk aan te geven in welke volgorde de lijst wordt gesorteerd door op de betreffende kolomnaam te klikken. Of de lijst oplopend of aflopend gesorteerd is, is afhankelijk van of de lijst al is gesorteerd. De sortering van de lijst wordt omgedraaid door nog een keer op de kolomnaam te klikken.
  • Voor de beheerder zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd.

Update ZooEasy Online naar versie 2.0.00

Nieuw in het programma

Sorteren op kolommen

Bij het openen van een lijst wordt de standaard sortering getoond. In de lijsten met dieren, dekkingen, contacten en uitslagen is het nu mogelijk aan te geven in welke volgorde de lijst wordt gesorteerd door op de betreffende kolomnaam te klikken. Of de lijst oplopend of aflopend gesorteerd is, is afhankelijk van of de lijst al is gesorteerd. De sortering van de lijst wordt omgedraaid door nog een keer op de kolomnaam te klikken.

Achter de kolomnaam waarop wordt gesorteerd, verschijnt een teken om aan te geven in welke volgorde de lijst is gesorteerd. Door op de link ‘In Bestand’ te klikken wordt de standaard sortering getoond.

Historie van wijzigingen diergegevens

In het menu Geiten, tabblad Wijzigingen, worden de wijzigingen getoond die zijn doorgevoerd in de gegevens van het geselecteerde dier. In de oude situatie was wel inzichtelijk wanneer en door wie er een wijziging was doorgevoerd, maar was niet inzichtelijk wat de inhoud van deze wijziging was.

Persoonlijke opmerkingen en bijlagen zijn alleen zichtbaar voor de gebruiker die ze heeft toegevoegd, daarom worden wijzigingen op het tabblad Persoonlijke gegevens niet getoond in het wijzigingenoverzicht.

Overig

Verder zijn er achter de schermen nog een aantal wijzigingen doorgevoerd die geen uitgebreide toelichting behoeven. Voorbeeld, het wijzigen van een emailadres van een account, kon voorheen niet, nu wel. In het tabblad bloedverwanten kunnen de nakomelingen per dekking gegroepeerd worden, deze worden in 1 lijst getoond, maar zodra er sprake is van meer dan één combinatie van ouders, wordt het veld Toon alleen de lijst met nakomelingen van dekking zichtbaar, waarmee het mogelijk is een ouderpaar te selecteren. De lijst met nakomelingen wordt dan beperkt tot de nakomelingen van het geselecteerde ouderpaar.

Handleiding selecteren voor de fokkerij met stamboekprogramma ZooEasy

Op de site is een handleiding geplaatst met aanwijzingen hoe met het stamboekprogramma ZooEasy gezocht kan worden naar een geschikt dier om mee te fokken.

 

Dit document is een onderdeel van het cursusboek van de cursus Selecteren met een keurmeerstersoog (SMEK) in het voorjaar van 2011 gehouden. Er wordt ingegaan op de vraag hoe het stamboekprogramma ZooEasy de fokker kan ondersteunen om zijn fokdoel te bereiken.

ZooEasy naar versie 1.9.00

Met de invoer van een nieuwe versie zijn er de volgende wijzigingen:

  • De basisgegevens van een dier is uitgebreid met extra gegevens status en keuringsresultaten van de laatste 2 keuringen.
  • Er is een nieuw tabblad “Persoonlijke gegevens”. Iedere fokker kan hier persoonlijke gegevens invullen en/of bestanden zoals foto’s uploaden die voor andere leden niet zichtbaar zijn. Als iemand geen account meer heeft dan worden deze persoonlijke opmerkingen ook verwijderd.
  • Het tabblad "Dekkingen" is uitgebreid. Niet alleen is de dekking zichtbaar waaruit het dier als lam is geboren, maar ook zijn de dekkingen van het dier zelf zichtbaar. Let echter wel op, we voeren nog maar sinds 2009 dekkingen in, voorheen werden alleen de dieren ingevoerd.
  • Bij het uitvoeren van de fokadviesmatrix is nu te zien dat er dieren zijn geselecteerd.