Lid worden

Bij automatische incasso is het eenmalig inschrijfgeld € 8,00 ; na ontvangst van dit formulier krijgt u een bevestiging van inschrijving met lidcode. Contributie en inschrijfgeld worden in de eerste week van het volgende kwartaal geïncasseerd. Bij geen automatische incasso is het eenmalig inschrijfgeld € 10,00; na ontvangst van dit formulier krijgt u een factuur met het verschuldigde bedrag. Na betaling van de factuur krijgt u een bevestiging van inschrijving met lidcode.
Met de lidcode en uw email adres kunt u bij het stamboekbeheer de inlogcode voor het online stamboekprogramma aanvragen; zie voor meer informatie: Stamboek . Op deze website vindt u o.a. de statuten en het huishoudelijk regelement . Bovendien bent u met uw email adres verzekerd van de ontvangst van digitale nieuwsbrieven.

Het lidmaatschap van de LFNL

Gewoon lid € 30,- per jaar, incl. clubblad “De Nederlandse Landgeit”
 
Gewoon lid (tweede gezinslid) € 22,50 per jaar, excl. clubblad “De Nederlandse Landgeit”

Jeugdlid (tot 18 jaar) € 15,00 per jaar, incl. clubblad “De Nederlandse Landgeit”

Jeugd (tweede gezins)lid (tot 18 jaar) € 10,00 per jaar, excl. clubblad “De Nederlandse Landgeit”