Subsidie Dinamofonds toegekend

Het subsidiebedrag is toegekend aan het LFNL

Kinderboerderijen zijn bij uitstek de plaats om mensen in contact te brengen met de natuur, en ons levend erfgoed. De LFNL wil deze functie van kinderboerderijen, musea en andere instellingen in de publieke ruimte versterken om zo de landgeit onder de aandacht te krijgen van een breder publiek.

Kinderboerderijen kunnen door de subsidie van het Dinamofonds vanaf nu gratis lid worden van de LFNL

Het lidmaatschap van de LFNL bedraagt € 30,- per jaar. Door dit bedrag laag te houden hoeft dit geen belemmering te zijn om lid te worden. In de praktijk merken we dat dit voor kinderboerderijen, stadsboerderijen, musea e.d. die meerdere diersoorten hebben, wel een belemmering vormt. Al geruime tijd bestaat de wens om die organisaties een aparte status te geven. Dit kan nu door ze “Dinamo-lid” te maken. De kosten voor het lidmaatschap wordt dan voor een periode van 3 jaar, gedragen door het Dinamofonds.

Deze Dinamo-leden verplichten zich dan wel om:

  • hun landgeiten en bokken in te schrijven in ZooEasy en
  • te fokken met bokken van de dekbokkenlijst.
  • de LFNL te promoten, hiervoor krijgen ze van de LFNL een informatiebord.

De regio

De regio draagt er zorg voor dat er contact wordt onderhouden met deze Dinamo-leden uit hun regio.

Na 3 jaar kan worden geëvalueerd hoeveel leden dit heeft opgeleverd en of het nodig blijft om deze leden een aparte status te laten houden. Mede op basis hiervan kan het Dinamofonds gevraagd worden om de subsidie te continueren.