Mekkerende geiten
Pagina

Mekkerende geiten E-mail van een geitenhoudster: “Hallo, ik zit met een vraagje over geiten. We hebben momenteel twee geiten die in een mooi, groot hok zitten en kunnen spelen op een grote weide. Iedere dag krijgen ze genoeg te eten en aandacht. Ze eten ook wilgenschors voor hun gestel en … Read More

Juiste dosering ontwormen
Pagina

Juiste dosering ontwormen Ontwormen en ontwormingsmiddelen Tegenwoordig zijn er in Nederland geen ontwormingsmiddelen officieel toegelaten voor geiten. Dit heeft geen veterinaire maar een financiële reden. Het is voor de fabrikant te duur om voor de relatief kleine markt voor geiten in ons land de kostbare toelatings-procedure te doorlopen.Er is helaas (nog ?) geen toelatings-procedure … Read More

Ziektes
Pagina

Belangrijkste ziektes Omdat onze landgeiten over het algemeen op een andere wijze gehouden worden dan in de commerciële melkgeiten sector gewoon is de ziekte problematiek ook verschillend. Melkgeiten worden grotendeels hun gehele leven binnen gehouden (uitzondering vormt de biologische melkgeiten houderij) en kennen dan ook geen maagdarmworm probleem. Onderstaande teksten … Read More

Voortplanting
Pagina

Voortplanting Voortplanting De geit is een season breeder. Dekseizoen van eind augustus tot januari. Het komt dus op gang door het korter worden van de dagen en het afnemen van de lichtintensiteit. Men kan het rits worden proberen te vervroegen door het introduceren van een bok. Duur ritsheid Cycluslengte is … Read More

Hoefverzorging
Pagina

Hoefverzorging Hoefverzorging De hoorngroei van hoeven De hoorngroei van de Nederlandse Landgeit is ingesteld op de slijtage van de oorspronkelijke rotsachtige bodem waar de voorouders op leefden. Geiten die in Nederland worden gehouden zullen dus een sterkere groei dan slijtage kennen. Dit betekent dat u uw geiten zult moeten bekappen. … Read More

Huisvesting
Pagina

Huisvesting Algemeen De Nederlandse Landgeit is een hard en sober ras. Toch hebben de geiten beschutting tegen regen, zon en koude wind nodig. In natuurgebieden kan dit struikgewas, dikke (omgevallen) bomen of sterk geaccidenteerd terrein zijn. Voor geiten bij huis wordt meestal een stal of een halfopen hok gebruikt. Eisen … Read More

Voeding
Pagina

Voeding Wetenswaardigheden De geit is een browser d.w.z. een geit heeft, i.t.t. schaap en rund die meer grazers zijn, voorkeur voor struikgewas, bomen en bast boven grasland. Geiten bewegen zich veel sneller, ongeveer 9 km per dag, door het terrein tijdens het voedsel vergaren dan koeien en schapen. Deze leggen … Read More

1 2 3 4