Leden van de LFNL kunnen bij de stamboekadministratie een account aanvragen voor ZooEasy Online. Met dit account kunnen zij alle gegevens in ZooEasy online inzien: dieren, stambomen, keuringsuitslagen en inteelt-percentages. Tevens kunnen zij via een proef-dekking de verwantschap tussen een bok en een geit berekenen, en het inteeltpercentage van de fictieve nakomeling hieruit.

Vragen?

U kunt altijd contact opnemen met de stamboekadministratie voor uitleg.

E-mail stamboekadministratie: stamboek@landgeit.nl

Berichten van Stamboekbeheer

Dieren niet automatisch in Stamboek na goedkeuring

Dieren geboren in 2020 die dit jaar zijn goedgekeurd komen soms niet automatisch in het Stamboek terecht. Dit komt alleen bij dieren voor die na de geboorte niet in het Geboorteboek hebben gestaan maar (doordat er in 2020 geen keuringen waren) de status Nog beoordelen kregen. Ook al zijn ze in 2021 goedgekeurd en hebben ze (handmatig) de status Registerboek gekregen, ZooEasy heeft blijkbaar moeite om deze dieren de status Stamboek te geven. Het Stamboekbeheer zal aan het eind van het keuringsseizoen alle statussen beoordelen en daar waar nodig aanpassen. 

Geboorteboek 2022

Het Geboortboek 2022 is gepubliceerd en in de rechterkolom te bekijken.