Fokken met verstand – Grip op eigen fokkerij

Het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (CGN) organiseert in samenwerking met Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) thema-avonden ter ondersteuning van de rasorganisaties, fokkers, houders en een ieder die meer wil weten over het fokken met (zeldzame) landbouwhuisdieren.

Fokkerij is een belangrijk onderwerp wanneer het gaat om het houden van dieren, het produceren van vlees of eieren en het behoud van diversiteit. Tijdens elke online thema-avond ‘Fokken met verstand’ wordt er steeds een ander thema behandeld dat van invloed is op het fokken met dieren.

Op donderdagavond 3 november werd ingegaan op het belang van een betrouwbare dierregistratie, het ontwikkelen van een duurzaam fokprogramma, het vaststellen van een passend fokdoel, en het voorkomen van erfelijke gebreken. Er werd ingegaan op vragen zoals: Waarom is registratie van (fok)dieren zo belangrijk en wat kun je met deze informatie? Wat is een fokprogramma en hoe worden de juiste selectiecriteria bepaald en wordt de juiste controle van voortgang toegepast? Welk fokdoel past bij de kwaliteiten van het ras en is dit voldoende gericht op de toekomst? Wordt er rekening gehouden met de genetische diversiteit in de populatie? Welke maatregelen om inteelttoename te beperken zijn er beschikbaar en hoe fok je erfelijke gebreken uit de populatie?

Meer info over deze en vorige thema’s via deze link.