Juiste dosering ontwormen

Tegenwoordig zijn er in Nederland geen ontwormingsmiddelen officieel toegelaten voor geiten. Dit heeft geen veterinaire maar een financiële reden. Het is voor de fabrikant te duur om voor de relatief kleine markt voor geiten in ons land de kostbare toelatings-procedure te doorlopen.
Er is helaas (nog ?) geen toelatings-procedure voor de gehele EU. Op het etiket staat dan ook geen doseringsvoorschrift voor geiten. Een veelgemaakte fout is dat men dan maar de voor schapen voorgeschreven dosering aanhoudt. Een geit zit echter fysiologisch anders in elkaar dan een schaap. Uit ervaring blijkt dat de dosering voor geiten 100% hoger moet zijn dan voor schapen.
Voor een veelgebruikt middel als Cydectin (0,1% orale oplossing) wordt een dosering van 1 ml per 5 kg lichaamsgewicht voor schapen voorgeschreven. Voor geiten moet men dus 2 ml per 5 kg lichaamsgewicht geven. Om onderdosering te voorkomen is het raadzaam om door weging een goed beeld van de gewichten van de dieren te krijgen. Het gevaar van onderdosering is dat dit ontwikkeling van resistentie in de hand werkt.