2022: LFNL bestaat 40 jaar!

18 juni jubileumdag LFNL

Dit jaar bestaat onze vereniging 40 jaar. Officieel is dat in het najaar, maar we hebben er op 18 juni aandacht aan besteed.

Het was een heel gezellige dag in de museumboerderij in Oldebroek; er waren zo`n 100 leden uit het hele land aanwezig.

Na de ontvangst heeft Ed Hazebroek ons verteld over het ontstaan van onze vereniging, 40 jaar geleden. Ed was bij de oprichting van onze vereniging betrokken. Het hele verhaal kunt u binnenkort beluisteren en zien op een filmpje dat binnenkort op deze website te zien zal zijn.

Voorzitter Albert van de Streek vertelde over de toekomstplannen voor onze club. Ook dit is gefilmd en zal binnenkort op deze pagina te vinden zijn.

Na de middag waren er diverse presentaties. Een aantal van die presentaties zijn te downloaden.

De workshops en presentaties van deze dag

Zoveel mogelijk aspecten zullen de revue  passeren, bijvoorbeeld het doel, wat wil je bereiken, waar kun je je geiten voor inzetten, hoe kom je aan een terrein, terrein geschikt maken, bijvoeren ja of nee, schuilgelegenheid ja of nee, enz. enz. Je krijgt een  goed beeld  van wat er allemaal bij komt kijken om je geiten te kunnen inzetten op natuurterreinen.
Geiten houden op natuurterreinen.

In deze workshop wordt heel anders naar de Nederlandse Landgeit gekeken. Onder begeleiding gaat u de landgeit tekenen met behulp van afbeeldingen en door live naar ze te kijken. Je leert basistechnieken en je zult merken: als je tekent zie je meer! De resultaten zijn altijd verrassend.

Een ervaren fokker neemt je mee in de keuzes die gemaakt kunnen worden. Welke geiten houd je aan? Welke bok past bij welke geit en het waarom van deze keuze. Wat is in dit proces de rol van voeding?

Ter illustratie van zijn verhaal neemt de fokker een aantal dieren mee.

In deze workshop wil Geert de kennis en ervaringen delen die hij opgedaan heeft in een project van ZLTO met als doel de landgeitenbokjes op verantwoorde wijze tot waarde te brengen en daarnaast gaat hij in op de  eigen ervaringen met verwerken van landgeitenvlees voor eigen doeleinden. Geitenvlees kan zoveel meer zijn dan grondstof voor worst, hamburgers of hondenvoer. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • De bijzondere kwaliteiten van geitenvlees
  • Het afmest- en slachtproces met aandacht voor dierenwelzijn
  • Ideale slachtleeftijd
  • De kosten en opbrengsten kant
  • Wat kun je met het vlees meer dan er worst of  gehakt van draaien.
  • We proeven ook nog een hapje!.

De presentatie van Geert: Geitenvlees, een culinaire schat

Voor haar masteronderzoek aan de faculteit diergeneeskunde in Utrecht heeft Wiona zich verdiept in de vererving van kleuren in geiten. Daarbij heeft ze een analyse gemaakt van de stamboekgegevens van de Nederlandse landgeit. Hieruit kwamen bepaalde, al bekende, kleurverervingspatronen duidelijk naar voren. Andere kleuren leken volgens een minder duidelijk patroon te vererven. Tijdens deze workshop zal ze wat meer inzicht geven in de vererving van kleuren en patronen en zal ze uitleggen aan de hand van enkele voorbeelden hoe bepaalde patronen en kleuren in de geitenstapel gefokt en behouden kunnen worden.  Een en ander zal op interactieve wijze vorm worden gegeven. Download de Kleurvererving in de Nederlandse Landgeit – Jubileum presentatie- en een een uitgebreid document: The inheritance of coat colours and patterns in the Dutch Landrace Goat uit het onderzoek van Wiona.

In deze workshop zal verteld worden hoe je een bok opleidt voor het rijden met een kar. Er wordt uitleg gegeven over het inspannen van de bok en er zal een demonstratie worden gegeven van het rijden met de bokkenkar. Het is de bedoeling een tweespan mee te nemen.

Erwin zal vertellen waarom hij zelf de keuze voor virusvrij heeft gemaakt. Er wordt ingegaan op waar CAE en CL voor staan. Wat is virusvrij en wat  betekent dat voor jou als fokker. Waarom wil je virusvrij zijn en hoe functioneert een en ander in het fokproces? Welke acties moet je ondernemen om de virusvrije status te houden? Denk aan het geregeld testen! Hoe zit het met tarieven en onkosten?

De keurmeester zal samen met u kijken naar 2 geiten.  U kijkt als het ware door het oog van een keurmeester. Hoe komen de scores op het keuringsformulier? Welke afwegingen maakt een keurmeester en waarom? Stel vooral veel vragen en krijg meer begrip voor wat er op een keuring met uw dier gebeurt!

2022