LFNL

De Landelijke Fokkersclub Nederlandse Landgeiten (LFNL) is opgericht in 1982.

Het hoofddoel van de club is het bewaren van het oude nog vitale ras van de Nederlandse Landgeit. Dit doel probeert ze te bereiken door:

  • Het contact tussen fokkers en andere geinteresseerden te bevorderen. De regionale clubs organiseren regelmatig lezingen, bezoeken aan landgeitenfokkers, stallentochten en andere leerzame en gezellige bijeenkomsten.
  • Het bijhouden van een stamboek om inteelt tot een minimum te beperken.
  • Het organiseren van keuringen en het geven van fokadviezen om zo de fokkerij te stimuleren.
  • Het vier maal per jaar uitgeven van een clubblad vol informatie, zoals keuringsuitslagen, geboorteboek, dekbokkenlijst en andere wetenswaardigheden over de landgeit.

Ledenbestand

  • particulieren die fokken
  • particulieren die niet fokken maar alleen landgeiten houden
  • kinderboerderijen, zorgboerderijen en dierentuinen
  • natuurbeheersinstanties (Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, begrazingsbedrijven, etc.)

Regionale clubs

De landelijke fokkersclub LFNL is het overkoepelende orgaan van een aantal regionale fokkersclubs: Groningen, Friesland, Drenthe, Midden-Nederland, West-Nederland en Zuid-Nederland. Kijk bij ‘Regionale fokkersclubs‘ voor meer gegevens over de regionale fokkersclubs.

Lid worden

Als u van plan bent om landgeiten te gaan houden, word dan lid van de LFNL. U bent dan automatisch ook lid van de fokkersclub in de regio waar u woont. De contributie bedraag € 30,- per jaar. Eenmalig inschrijfgeld is € 10,-; bij automatische incasso:€ 8,-.